Offerte

Een goede offerte maken die een eerlijk overzicht geeft van alle werkzaamheden, materialen en kosten is een tijdrovende bezigheid. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, maar we willen u ook zo volledig mogelijk informeren over wat de verbouwing behelst en wat uiteindelijk het prijskaartje is dat eraan hangt.

Voor het maken van een offerte brengt ons bedrijf kosten in rekening die bij het verstrekken van de opdracht worden verrekend.

Wij nemen het maken van een offerte serieus, zodat u weet waar u aan toe bent voordat u ja zegt tegen ons.

Als u tevreden bent met onze offerte ontvangt u een "Verbouwingsovereenkomst", samengesteld door BouwendNederland en Vereniging Eigen Huis ter ondertekening. En daarna kunnen we aan de slag.

Deze overeenkomst geldt alleen voor opdrachten boven € 4.500,- Onder dit bedrag bevestigt u de opdracht door de offerte te accepteren en te onderteken.